آرشیو اخبار
  • برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
    برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396

  • استقرار میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی هرمزگان
    میز خدمت، با هدف ارائه خدمات بموقع و موثر و تکریم ارباب رجوع در ستاد مرکزی دانشگاه و واحدهای تابعه مستقر شد.

  • مژده. مژده به زودی بازنشستگان ومستعمری بگیران عزیزمی توانند.با مراجعه به سایت بازنشستگی نسبت به ثبت نام وام 5000000میلیون تومانی اقدام نمایند .اولویت با افرادی می مباشد که نسبت به تسویه حساب وام قبلی یا افرادی که اصلا وام دریافت نکردن می باشد.
    مژده. مژده به زودی بازنشستگان ومستعمری بگیران عزیزمی توانند.با مراجعه به سایت بازنشستگی نسبت به ثبت نام وام 5000000میلیون تومانی اقدام نمایند .اولویت با افرادی می مباشد که نسبت به تسویه حساب وام قبلی یا افرادی که اصلا وام دریافت نکردن می باشد.

درگاه تبادل اطلاعات با واحدها
فرم ها و فرایندها
لینک های مفید