صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
 ١٠:٣٥ - 1397/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
بسمه تعالی .به تاریخ روز 24/4/1397 به دستور معاونت محترم توسعه ومدیریت محترم منابع انسانی دانشگاه کمیته نقل وانتقالات دانشگاه تشکیل و114 صورتجلسه بررسی وتعیین وتکلیف شد
بسمه تعالی .به تاریخ روز 24/4/1397 به دستور معاونت محترم توسعه ومدیریت محترم منابع انسانی دانشگاه کمیته نقل وانتقالات دانشگاه تشکیل و114 صورتجلسه بررسی وتعیین وتکلیف شد
بسمه تعالی .به تاریخ روز 24/4/1397 به دستور معاونت محترم توسعه ومدیریت محترم منابع انسانی دانشگاه کمیته نقل وانتقالات دانشگاه تشکیل و114 صورتجلسه بررسی وتعیین وتکلیف شد
 ٠٦:٤٢ - 1397/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
استقرار میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی هرمزگان
استقرار میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی هرمزگان
میز خدمت، با هدف ارائه خدمات بموقع و موثر و تکریم ارباب رجوع در ستاد مرکزی دانشگاه و واحدهای تابعه مستقر شد.
 ٠٩:١٤ - 1397/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مژده. مژده به زودی بازنشستگان ومستعمری بگیران عزیزمی توانند.با مراجعه به سایت بازنشستگی نسبت به ثبت نام وام 5000000میلیون تومانی اقدام نمایند .اولویت با افرادی می مباشد که نسبت به تسویه حساب وام قبلی یا افرادی که اصلا وام دریافت نکردن می باشد.
مژده. مژده به زودی بازنشستگان ومستعمری بگیران عزیزمی توانند.با مراجعه به سایت بازنشستگی نسبت به ثبت نام وام 5000000میلیون تومانی اقدام نمایند .اولویت با افرادی می مباشد که نسبت به تسویه حساب وام قبلی یا افرادی که اصلا وام دریافت نکردن می باشد.
مژده. مژده به زودی بازنشستگان ومستعمری بگیران عزیزمی توانند.با مراجعه به سایت بازنشستگی نسبت به ثبت نام وام 5000000میلیون تومانی اقدام نمایند .اولویت با افرادی می مباشد که نسبت به تسویه حساب وام قبلی یا افرادی که اصلا وام دریافت نکردن می باشد.
 ٠٨:٠١ - 1397/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطاعیه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به بازنشسته نمودن کارکنان قراردادی خود(آقایان با 65 سال سن وبالاتر وخانمها با 60 سال سن وبالاتر )با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
اطاعیه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به بازنشسته نمودن کارکنان قراردادی خود(آقایان با 65 سال سن وبالاتر وخانمها با 60 سال سن وبالاتر )با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
اطاعیه به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به بازنشسته نمودن کارکنان قراردادی خود(آقایان با 65 سال سن وبالاتر وخانمها با 60 سال سن وبالاتر) با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
 ٠٧:٥١ - 1397/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>